קו 90 מטרופולין - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 90 מטרופולין - ירושלים
1 מינץ/ רובין - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 מינץ - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 מירסקי/ מינץ - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
4 שבתאי/חזקיה - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
5 ישיבת הרבין - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
6 ולנשטיין א - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
7 הרא'ה/כיסופים - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
8 שד' גולדה מאיר/מרכז מסחרי - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
9 ידיןגולדה - ירושלים
0:11
איסוף והורדה
10 דרוק/יגאל ידין - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
11 האדמו'ר מלובאויטש/דרוק - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
12 האדמור מלובאויטש/לפיאן - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
13 חזון אי'ש/האדמור מלובאויטש - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
14 חזון אי'ש/מאיר חדש - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
15 זולטי/ חזון איש - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
16 זולטי - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
17 זולטי/ברים - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
18 דרוק - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
19 הרב דרוק ב - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
20 הרב דרוק א - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
21 קהילת יעקב/ הרב דרוק - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
22 ברכת אברהם/ גולדקנוף - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
23 שדרות נווה יעקב/מוסא פלד - ירושלים
0:43
איסוף והורדה
24 שד.נ.יעקב/משה סנה - ירושלים
0:44
איסוף והורדה
25 שד.נ.יעקב - ירושלים
0:44
איסוף והורדה
26 שגרות נווה יעקבטבנקין - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
27 שד.נ.יעקב - ירושלים
0:46
איסוף והורדה
28 שד. נווה יעקב/הרב פרדס - ירושלים
0:46
איסוף והורדה
29 הרב פרדס/מאיר בלבן - ירושלים
0:48
איסוף והורדה
30 הרב פרדס - ירושלים
0:49
איסוף והורדה
31 הרב פרדס/פלג - ירושלים
0:49
איסוף והורדה
32 הרב פרדס - ירושלים
0:50
איסוף והורדה
33 ווינוגרד - ירושלים
0:50
איסוף והורדה
34 הרב זווין/הרב ניימן - ירושלים
0:51
איסוף והורדה
35 ישיבת דעת יוסף/זווין - ירושלים
0:52
איסוף והורדה
36 זווין - ירושלים
0:52
איסוף והורדה
37 זווין - ירושלים
0:53
איסוף והורדה
38 זווין - ירושלים
0:54
איסוף והורדה
39 הרב וינוגרד/הרב ש'י זווין - ירושלים
0:55
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק