קו 335 סופרבוס - ממודיעין עילית לבית שמש

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 335 סופרבוס - ממודיעין עילית לבית שמש
1 אבי עזרי ב - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
2 חזון אי'ש/אבי עזרי - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
3 חזון אי'ש/הרב מפוניביז - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
4 כולל פוניביץ/שדרות רב מפוניביז
0:02
איסוף בלבד
5 בית הכנסת קרלין - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
6 כיכר נאות הפסגה/הריטב'א - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
7 הריטב'א/נתיבות שלום - מודיעין עילית
0:04
איסוף בלבד
8 הריטב'א ב - מודיעין עילית
0:05
איסוף בלבד
9 הריטב'א ג - מודיעין עילית
0:06
איסוף בלבד
10 ת'ת עטרת שלמה/הריטב'א - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
11 כיכר נאות הפסגה/הריטב'א
0:08
איסוף בלבד
12 רשב'י א - מודיעין עילית
0:11
הורדה בלבד
13 רשב'י ב - מודיעין עילית
0:12
הורדה בלבד
14 רשב'י ג - מודיעין עילית
0:13
איסוף בלבד
15 רשב'י ד - מודיעין עילית
0:14
איסוף בלבד
16 יהודה הנשיא/יחזקאל - מודיעין עילית
0:15
איסוף בלבד
17 תיבורת דואר/יהודה הנשיא - מודיעין עילית
0:16
איסוף בלבד
18 יהודה הנשיא ה - מודיעין עילית
0:17
איסוף בלבד
19 יהודה הנשיא / רשב'י - מודיעין עילית
0:18
איסוף בלבד
20 הלל ושמאי/יהודה הנשיא - מודיעין עילית
0:19
איסוף בלבד
21 רבי עקיבא א - מודיעין עילית
0:20
איסוף בלבד
22 ישיבת מיר/רבי עקיבא - מודיעין עילית
0:20
איסוף בלבד
23 רבי עקיבא ב - מודיעין עילית
0:20
איסוף בלבד
24 רבי עקיבא ג - מודיעין עילית
0:20
איסוף בלבד
25 רבי עקיבא ד - מודיעין עילית
0:21
איסוף בלבד
26 שד. יחזקאל/רב ושמואל - מודיעין עילית
0:22
איסוף בלבד
27 מכבי אש/שדרות יחזקאל - מודיעין עילית
0:22
איסוף בלבד
28 דרך קרית ספר/תחנת מעבר - מודיעין עילית
0:23
איסוף בלבד
29 צומת חשמונאים-דרום
0:24
איסוף בלבד
30 צומת כפר רות מערב - מודיעין
0:27
איסוף בלבד
31 מסעף מסילת ציון - מסילת ציון
0:51
איסוף והורדה
32 צומת אשתאול - אשתאול
0:53
איסוף והורדה
33 צומת שמשון
0:53
איסוף והורדה
34 צומת הרטוב
0:54
איסוף והורדה
35 משטרה - בית שמש
0:55
הורדה בלבד
36 צומת בית שמש צפון - בית שמש
0:56
הורדה בלבד
37 יגאל אלון/העלייה - בית שמש
0:56
הורדה בלבד
38 בן איש חי ז - בית שמש
1:01
הורדה בלבד
39 בן איש חי ד - בית שמש
1:02
הורדה בלבד
40 בן איש חי/אשכול - בית שמש
1:03
הורדה בלבד
41 לוי אשכול/הגלעד - בית שמש
1:03
הורדה בלבד
42 שד.יהודה בן זאב/שפת אמת - בית שמש
1:05
הורדה בלבד
43 בית ישראל/שפת אמת - בית שמש
1:06
הורדה בלבד
44 שפת אמת/הלוי - בית שמש
1:07
הורדה בלבד
45 שפת אמת/בית יעקב - בית שמש
1:07
הורדה בלבד
46 אשכול/חזון אי'ש - בית שמש
1:09
הורדה בלבד
47 שדרות לוי אשכול/רבי יוסי - בית שמש
1:09
הורדה בלבד
48 רבי יוסי בן קיסמא / עקביא בן מהללאל - בית שמש
1:10
הורדה בלבד
49 הרצוג / בן מהלל - בית שמש
1:11
הורדה בלבד
50 הרצוג / לוי אשכול - בית שמש
1:11
הורדה בלבד
51 הרצוג/שדרות לוי אשכול - בית שמש
1:12
הורדה בלבד
52 שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג - בית שמש
1:12
הורדה בלבד
53 שד. נהר הירדן / מבעלז - בית שמש
1:13
הורדה בלבד
54 שד.נהר הירדן/רבי עקיבא - בית שמש
1:14
הורדה בלבד
55 שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא - בית שמש
1:15
הורדה בלבד
56 שד.נהר הירדן/רבי לויטס - בית שמש
1:15
הורדה בלבד
57 תלמוד תורה מגן אבות/נהר הירדן - בית שמש
1:15
הורדה בלבד
58 שד.נהר הירדן/ריב'ל - בית שמש
1:16
הורדה בלבד
59 'שדרות נחל קישון ב - בית שמש
1:18
הורדה בלבד
60 נחל קישון/שורק - בית שמש
1:19
הורדה בלבד
61 נחל שורק/שדרות נחל הקישון - בית שמש
1:19
הורדה בלבד
62 נחל שורק/נחל משמר - בית שמש
1:20
הורדה בלבד
63 נחל שורק/נחשון - בית שמש
1:22
הורדה בלבד
64 נחל שורק/לכיש - בית שמש
1:23
הורדה בלבד
65 נחל איילון/נחל דולב - בית שמש
1:23
הורדה בלבד
66 נחל דולב א - בית שמש
1:24
הורדה בלבד
67 נחל דולב/קטלב - בית שמש
1:24
הורדה בלבד
68 נחל דולב ב - בית שמש
1:25
הורדה בלבד
69 נחל דולב/נחל תמנה - בית שמש
1:25
הורדה בלבד
70 נחל דולב/נחל מאור - בית שמש
1:26
הורדה בלבד
71 בית ספר הראל/נחל רזיאל - בית שמש
1:27
הורדה בלבד
72 נחל לוז/נחל רפאים - בית שמש
1:28
הורדה בלבד
73 נחל גילה/נחל לוז - בית שמש
1:29
הורדה בלבד
74 שד.נהר הירקון/שד.נחל הקישון - בית שמש
1:31
הורדה בלבד
75 שד.נחל הקישון/נחל שחם - בית שמש
1:32
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק