קו 335 סופרבוס - מבית שמש למודיעין עילית

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 335 סופרבוס - מבית שמש למודיעין עילית
1 הקישון / איילון - בית שמש
0:00
איסוף בלבד
2 נחל לוז/ הירקון - בית שמש
0:02
איסוף בלבד
3 נחל לוז/נחל אכזיב - בית שמש
0:03
איסוף בלבד
4 נחל לוז/נחל רפאים - בית שמש
0:03
איסוף בלבד
5 בית ספר רזיאל/נחל הראל - בית שמש
0:04
איסוף בלבד
6 נחל דולב/נחל הבשור - בית שמש
0:06
איסוף בלבד
7 נחל דולב/נחל איילון - בית שמש
0:06
איסוף בלבד
8 נחל דולב/נחל קטלב - בית שמש
0:07
איסוף בלבד
9 מתנ'ס/נחל דולב - בית שמש
0:07
איסוף בלבד
10 נחל שורק/נחל לכיש - בית שמש
0:09
איסוף בלבד
11 נחל שורק/נחל לכיש - בית שמש
0:10
איסוף בלבד
12 נחל שורק/נחל מיכה - בית שמש
0:10
איסוף בלבד
13 נחל שורק/ נחל אוריה - בית שמש
0:11
איסוף בלבד
14 נחל הקישון/ נחל שורק - בית שמש
0:12
איסוף בלבד
15 'שדרות נחל קישון א - בית שמש
0:13
איסוף בלבד
16 שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי - בית שמש
0:15
איסוף בלבד
17 נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס - בית שמש
0:16
איסוף בלבד
18 נהר הירדן/ רבי לויטס - בית שמש
0:16
איסוף בלבד
19 שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא - בית שמש
0:17
איסוף בלבד
20 שד' נהר הירדן - קופ''ח - בית שמש
0:17
איסוף בלבד
21 שד.נהר הירדן/רבי יהושע - בית שמש
0:18
איסוף בלבד
22 הירדן/פנחס בן יאיר - בית שמש
0:18
איסוף בלבד
23 שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר - בית שמש
0:19
איסוף בלבד
24 מעפילי אגוז/שד.הרב הרצוג - בית שמש
0:19
איסוף בלבד
25 שד.הרב הרצוג/שד.לוי אשכול - בית שמש
0:20
איסוף בלבד
26 הרצוג / בן מהלל - בית שמש
0:20
איסוף בלבד
27 רבי יוסי בן קיסמא / עקביא בן מהללאל - בית שמש
0:21
איסוף בלבד
28 שד.לוי אשכול/רבי יוסי בן קיסמא - בית שמש
0:22
איסוף בלבד
29 אשכול/חזון אי'ש - בית שמש
0:23
איסוף בלבד
30 בית ישראל/שפת אמת - בית שמש
0:25
איסוף בלבד
31 זאב/שד.לוי אשכול - בית שמש
0:25
איסוף בלבד
32 הגלעד/שד.לוי אשכול - בית שמש
0:27
איסוף בלבד
33 בן איש חי א - בית שמש
0:27
איסוף בלבד
34 בן איש חי ג - בית שמש
0:28
איסוף בלבד
35 בן איש חי/קארו - בית שמש
0:29
איסוף בלבד
36 שד.יגאל אלון/הבנאי - בית שמש
0:33
איסוף בלבד
37 שד.יגאל אלון/החרש - בית שמש
0:34
איסוף בלבד
38 משטרה
0:36
איסוף בלבד
39 צומת הרטוב
0:36
איסוף בלבד
40 צומת שמשון
0:37
איסוף בלבד
41 צומת אשתאול - אשתאול
0:38
איסוף בלבד
42 מסעף מסילת ציון - מסילת ציון
0:39
איסוף בלבד
43 מחלף לטרון
0:46
איסוף והורדה
44 מסעף מבוא חורון - גזר
0:48
איסוף והורדה
45 צומת שילת - מודיעין
1:05
איסוף והורדה
46 צומת כפר רות מזרח - מודיעין
1:06
איסוף והורדה
47 צומת חשמונאים-צפון
1:07
איסוף והורדה
48 דרך קרית ספר/446
1:08
הורדה בלבד
49 מרכז מסחרי/שדרות יחזקאל - מודיעין עילית
1:09
הורדה בלבד
50 שד. יחזקאל/רב ושמואל - מודיעין עילית
1:10
הורדה בלבד
51 שד. יחזקאל/רב ושמואל - מודיעין עילית
1:10
הורדה בלבד
52 קופת חולים/רבי עקיבא - מודיעין עילית
1:11
הורדה בלבד
53 תיבות דואר/רבי עקיבא - מודיעין עילית
1:11
הורדה בלבד
54 ישיבת מיר/רבי עקיבא - מודיעין עילית
1:12
הורדה בלבד
55 רבי עקיבא/יהודה הנשיא - מודיעין עילית
1:12
הורדה בלבד
56 הלל ושמאי/רבי עקיבא - מודיעין עילית
1:13
הורדה בלבד
57 יהודה הנשיא א - מודיעין עילית
1:14
הורדה בלבד
58 ישיבת נזר/רבי יהודה הנשיא - מודיעין עילית
1:15
הורדה בלבד
59 יהודה הנשיא ג - מודיעין עילית
1:15
הורדה בלבד
60 יהודה הנשיא ד - מודיעין עילית
1:16
הורדה בלבד
61 מרכז מסחרי/רשב'י - מודיעין עילית
1:18
הורדה בלבד
62 רשב'י / טרפון - מודיעין עילית
1:19
הורדה בלבד
63 רשב'י ו - מודיעין עילית
1:20
הורדה בלבד
64 רשב'י / יהודה הנשיא - מודיעין עילית
1:21
הורדה בלבד
65 דרך קרית ספר/חפץ חיים - מודיעין עילית
1:22
הורדה בלבד
66 כיכר נאות הפסגה/הריטב'א - מודיעין עילית
1:24
הורדה בלבד
67 הריטב'א/נתיבות שלום - מודיעין עילית
1:24
הורדה בלבד
68 הריטב'א ב - מודיעין עילית
1:26
הורדה בלבד
69 הריטב'א ג - מודיעין עילית
1:26
הורדה בלבד
70 ת'ת עטרת שלמה/הריטב'א - מודיעין עילית
1:28
הורדה בלבד
71 כיכר נאות הפסגה/הריטב'א
1:28
הורדה בלבד
72 בית הכנסת קרלין - מודיעין עילית
1:29
הורדה בלבד
73 ת'ת נתיבות תורה - מודיעין עילית
1:29
הורדה בלבד
74 גרין פארק/הרב מפוניבז
1:29
הורדה בלבד
75 הרב מפוניביז/חזון אי'ש - מודיעין עילית
1:30
הורדה בלבד
76 חזון אי'ש/אבי עזרי - מודיעין עילית
1:31
הורדה בלבד
77 אבי עזרי ו - מודיעין עילית
1:32
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק