קו 249 סופרבוס - ממודיעין עילית לברק

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 249 סופרבוס - ממודיעין עילית לברק
1 הריטב'א ג - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
2 ת'ת עטרת שלמה/הריטב'א - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
3 כיכר נאות הפסגה/הריטב'א
0:02
איסוף בלבד
4 בית הכנסת קרלין - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
5 ת'ת נתיבות תורה - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
6 אבי עזרי ב - מודיעין עילית
0:05
איסוף בלבד
7 חזון אי'ש/אבי עזרי - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
8 חזון אי'ש/הרב מפוניביז - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
9 כולל פוניביץ/שדרות רב מפוניביז
0:09
איסוף בלבד
10 ת'ת אבי עזרי - מודיעין עילית
0:10
איסוף בלבד
11 שערי תשובה - מודיעין עילית
0:10
איסוף בלבד
12 שערי תשובה - מודיעין עילית
0:12
איסוף בלבד
13 שערי תשובה/חזון דוד - מתתיהו
0:14
איסוף בלבד
14 מסילת ישרים-ג - מודיעין עילית
0:14
איסוף בלבד
15 ת'ת עצת אמת/מסילת ישרים - מודיעין עילית
0:15
איסוף בלבד
16 דרך קרית ספר/תחנת מעבר - מודיעין עילית
0:16
איסוף בלבד
17 צומת חשמונאים-דרום
0:18
איסוף בלבד
18 כהנמן/פוברסקי - ברק
0:53
הורדה בלבד
19 אהרונוביץ/ רבי עקיבא - ברק
0:54
הורדה בלבד
20 אהרונוביץ'/הרב ריינס - בני ברק
0:54
איסוף בלבד
21 הרב ש'ך/חשב סופר - ברק
0:55
הורדה בלבד
22 הרב שך/דרך ז'בוטינסקי - בני ברק
0:56
הורדה בלבד
23 הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינס - בני ברק
0:57
הורדה בלבד
24 המכבים/הרב ברוט - ברק
0:58
הורדה בלבד
25 אברבנאל/המכבים - ברק
0:59
הורדה בלבד
26 צבי הרלינג/הרב טייב - ברק
1:01
הורדה בלבד
27 גניחובסקי-בית הכנסת - ברק
1:02
הורדה בלבד
28 הרב נורוק/אברבנאל - ברק
1:04
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק