קו 330 סופרבוס - מירושלים למודיעין עילית

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 330 סופרבוס - מירושלים למודיעין עילית
1 שדרות גולדה מאיר/סנהדריה - - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 הר חוצבים-מערב - ירושלים
0:03
איסוף בלבד
3 שדרות גולדה מאיר/יער רמות - ירושלים
0:07
איסוף בלבד
4 שדרות גולדה מאיר/שיבת ציון - ירושלים
0:11
איסוף בלבד
5 שדרות גולדה מאיר/מירסקי - ירושלים
0:14
איסוף בלבד
6 רמות דןמחסום - ירושלים
0:15
איסוף בלבד
7 צומת גבעת זאב - גבעת זאב
0:21
איסוף בלבד
8 צומת שילת - מודיעין
0:36
הורדה בלבד
9 צומת לפיד-צפון - מודיעין
0:37
איסוף והורדה
10 צומת חשמונאים-צפון
0:39
איסוף והורדה
11 דרך קרית ספר/446
0:40
הורדה בלבד
12 מרכז מסחרי/שדרות יחזקאל - מודיעין עילית
0:41
הורדה בלבד
13 שד. יחזקאל/רב ושמואל - מודיעין עילית
0:41
הורדה בלבד
14 שד. יחזקאל/רב ושמואל - מודיעין עילית
0:41
הורדה בלבד
15 קופת חולים/רבי עקיבא - מודיעין עילית
0:42
הורדה בלבד
16 תיבות דואר/רבי עקיבא - מודיעין עילית
0:42
הורדה בלבד
17 ישיבת מיר/רבי עקיבא - מודיעין עילית
0:43
הורדה בלבד
18 רבי עקיבא/יהודה הנשיא - מודיעין עילית
0:43
הורדה בלבד
19 הלל ושמאי/רבי עקיבא - מודיעין עילית
0:44
הורדה בלבד
20 יהודה הנשיא א - מודיעין עילית
0:45
הורדה בלבד
21 ישיבת נזר/רבי יהודה הנשיא - מודיעין עילית
0:46
הורדה בלבד
22 יהודה הנשיא ג - מודיעין עילית
0:47
הורדה בלבד
23 יהודה הנשיא ד - מודיעין עילית
0:48
הורדה בלבד
24 מרכז מסחרי/רשב'י - מודיעין עילית
0:49
הורדה בלבד
25 רשב'י / טרפון - מודיעין עילית
0:50
הורדה בלבד
26 רשב'י ו - מודיעין עילית
0:51
הורדה בלבד
27 רשב'י / יהודה הנשיא - מודיעין עילית
0:52
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק