קו 316 סופרבוס - ממודיעין עילית לירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 316 סופרבוס - ממודיעין עילית לירושלים
1 משך חוכמה ב - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
2 משך חוכמה א - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
3 משך חוכמה ג - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
4 כיכר משך חכמה - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
5 אבני נזר ו - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
6 אבני נזר ז - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
7 אבני נזר-י - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
8 אבני נזר ח - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
9 חפץ חיים/אבני נזר - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
10 חפץ חיים/אור החיים - מודיעין עילית
0:04
איסוף בלבד
11 אור החיים ב - מודיעין עילית
0:05
איסוף בלבד
12 אור החיים ג - מודיעין עילית
0:06
איסוף בלבד
13 מרכז קסם/אבני נזר - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
14 אבני נזר/חפץ חיים - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
15 חפץ חיים/קצות חושן - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
16 חפץ חיים ז - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
17 חפץ חיים/אור החיים - מודיעין עילית
0:09
איסוף בלבד
18 חפץ חיים/שדי חמד - מודיעין עילית
0:09
איסוף בלבד
19 חפץ חיים/נודע ביהודה - מודיעין עילית
0:10
איסוף בלבד
20 דרך קרית ספר/תחנת מעבר - מודיעין עילית
0:12
איסוף בלבד
21 צומת חשמונאים-דרום
0:14
איסוף בלבד
22 צומת גבעת זאב
0:32
הורדה בלבד
23 גבעת זאב
0:33
הורדה בלבד
24 מינץ/ רובין - ירושלים
0:38
הורדה בלבד
25 מינץ - ירושלים
0:39
הורדה בלבד
26 מירסקי/ מינץ - ירושלים
0:40
הורדה בלבד
27 חזקיה שבתאי/בית יעקב - ירושלים
0:41
הורדה בלבד
28 ישיבת הרבין - ירושלים
0:42
הורדה בלבד
29 ולנשטיין א - ירושלים
0:43
הורדה בלבד
30 ולנשטיין - ירושלים
0:44
הורדה בלבד
31 ולנשטיין/ נוף רמות - ירושלים
0:44
הורדה בלבד
32 ולנשטיין/ קהילת אונגוואר - ירושלים
0:45
הורדה בלבד
33 רקנטי/ המשורר אצ'ג - ירושלים
0:48
הורדה בלבד
34 רקנטי/ אידלזון דרום - ירושלים
0:48
הורדה בלבד
35 רקנטי/ ישראל בן זאב - ירושלים
0:49
הורדה בלבד
36 שדרות גולדה מאיר/אסירי ציון - ירושלים
0:51
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק