קו 482 סופרבוס - ממודיעין עילית לפתח תקווה

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 482 סופרבוס - ממודיעין עילית לפתח תקווה
1 משך חוכמה ב - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
2 משך חוכמה א - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
3 משך חוכמה ג - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
4 כיכר משך חכמה - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
5 אבני נזר ו - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
6 אבני נזר ז - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
7 אבני נזר-י - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
8 אבני נזר ח - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
9 חפץ חיים/אבני נזר - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
10 חפץ חיים/אור החיים - מודיעין עילית
0:04
איסוף בלבד
11 אור החיים ב - מודיעין עילית
0:05
איסוף בלבד
12 אור החיים ג - מודיעין עילית
0:06
איסוף בלבד
13 אור החיים ז - מודיעין עילית
0:06
איסוף בלבד
14 מרכז קסם/אבני נזר - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
15 אבני נזר/חפץ חיים - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
16 חפץ חיים/קצות חושן - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
17 חפץ חיים ז - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
18 חפץ חיים/אור החיים - מודיעין עילית
0:09
איסוף בלבד
19 מסילת יוסף א - מודיעין עילית
0:10
איסוף בלבד
20 מסילת יוסף ב - מודיעין עילית
0:10
איסוף בלבד
21 מסילת יוסף/מרומי שדה - מודיעין עילית
0:12
איסוף בלבד
22 מסילת יוסף ד - מודיעין עילית
0:12
איסוף בלבד
23 נתיבות המשפט יב - מודיעין עילית
0:13
איסוף בלבד
24 נתיבות המשפט י'ג - מודיעין עילית
0:13
איסוף בלבד
25 נתיבות המשפט יד - מודיעין עילית
0:14
איסוף בלבד
26 נתיבות המשפט טו - מודיעין עילית
0:15
איסוף בלבד
27 נתיבות המשפט י'ז - מודיעין עילית
0:15
איסוף בלבד
28 מרומי שדה/נתיבות המשפט - מודיעין עילית
0:16
איסוף בלבד
29 מרומי שדה/נתיבות המשפט - מודיעין עילית
0:16
איסוף בלבד
30 מרומי שדה/נתיבות המשפט - מודיעין עילית
0:18
איסוף בלבד
31 נתיבות המשפט כ - מודיעין עילית
0:20
איסוף בלבד
32 חפץ חיים/נודע ביהודה - מודיעין עילית
0:20
איסוף בלבד
33 דרך קרית ספר/תחנת מעבר - מודיעין עילית
0:21
איסוף בלבד
34 צומת חשמונאים-דרום
0:23
איסוף בלבד
35 צומת הטייסים - מודיעין
0:43
הורדה בלבד
36 צומת בארות - בארות יצחק
0:44
הורדה בלבד
37 צומת נחלים - נחלים
0:46
הורדה בלבד
38 צומת שעריה - נחלים
0:47
הורדה בלבד
39 צומת שערייה - פתח תקווה
0:48
הורדה בלבד
40 צומת שעריה - פתח תקווה
0:48
הורדה בלבד
41 צומת עמישב - פתח תקווה
0:49
הורדה בלבד
42 דרך מנחם בגין/ויינברגר - פתח תקווה
0:50
הורדה בלבד
43 מנחם בגין - קופ'ח - פתח תקווה
0:50
הורדה בלבד
44 דרך בגין/אברהם ריין - פתח תקווה
0:51
הורדה בלבד
45 דרך מנחם בגין-קופת חולים - פתח תקווה
0:53
הורדה בלבד
46 אלעזר פרידמן/עין גנים - גנים
1:01
הורדה בלבד
47 בי'ס ברנר - גנים
1:02
הורדה בלבד
48 פינס / קלישר - פתח תקווה
1:04
הורדה בלבד
49 יחיאל מיכל פינס/הרב קטרוני - פתח תקווה
1:05
הורדה בלבד
50 יחיאל מיכל פינס/רוטשילד - פתח תקווה
1:06
הורדה בלבד
51 רוטשילד/גד מכנס - פתח תקווה
1:07
הורדה בלבד
52 רוטשילד - בי'ח השרון - פתח תקווה
1:08
הורדה בלבד
53 רוטשילד/אלתר מיהוד - פתח תקווה
1:08
הורדה בלבד
54 רוטשילד/הרצל - פתח תקווה
1:09
הורדה בלבד
55 פרנקפורטר/טרומפלדור - פתח תקווה
1:10
הורדה בלבד
56 דב הוז/חיים ארלוזורוב - פתח תקווה
1:11
הורדה בלבד
57 ארלוזורוב - יד לבנים - פתח תקווה
1:12
הורדה בלבד
58 חיים ארלוזורוב/צה'ל - פתח תקווה
1:13
הורדה בלבד
59 קפלו/ארלוזורוב - פתח תקווה
1:14
הורדה בלבד
60 מסוף שניידר - פתח תקווה
1:14
הורדה בלבד
61 דרך זאב ז'בוטינסקי/מוטה גור - פתח תקווה
1:16
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק