קו 771 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 771 אגד - ירושלים
1 אגרות משה / חזו'א - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 אגרות משה / הרשלר - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 אגרות משה / כהנמן - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
4 הרב חדש/ בוקסבוים - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
5 הרב חדש/ חזון איש - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
6 ברכת אברהם/ גולדקנופף - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
7 הרב דרוק א - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
8 הרב דרוק ב - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
9 הרב דרוק/ זולטי - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
10 זולטי/ הרב דרוק - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
11 זולטי - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
12 זולטי/ חזון איש - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
13 חזון איש/ זולטי - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
14 חזון אי'ש/האדמו'ר מליובאויטש - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
15 מיליובאוויטש/חזון אי'ש - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
16 מילובאוויטש/לופיאן - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
17 האדמו'ר מליובאוויטש/רבי דרוק - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
18 יגאל ידין/דרוק - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
19 המ'ג/ ירמיהו - ירושלים
0:48
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק