קו 771 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 771 אגד - ירושלים
1 המ'ג/ ירמיהו - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 ידיןגולדה - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
3 דרוק/יגאל ידין - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
4 האדמו'ר מלובאויטש/דרוק - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
5 האדמור מלובאויטש/לפיאן - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
6 חזון אי'ש/האדמור מלובאויטש - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
7 חזון אי'ש/מאיר חדש - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
8 זולטי/ חזון איש - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
9 זולטי - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
10 זולטי/ברים - ירושלים
0:25
איסוף והורדה
11 דרוק - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
12 הרב דרוק ב - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
13 הרב דרוק א - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
14 קהילת יעקב/ הרב דרוק - ירושלים
0:28
איסוף והורדה
15 ברכת אברהם/ גולדקנוף - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
16 הרב חדש/ חזון איש - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
17 הרב חדש / אגרות משה - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
18 אגרות משה / כהנמן - ירושלים
0:31
איסוף והורדה
19 אגרות-משה - ירושלים
0:31
איסוף והורדה
20 אגרות משה / חזו'א - ירושלים
0:32
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק