קו 380 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 380 אגד - ירושלים
1 ביס בית יעקב - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 שדרות ג. מאיר/הר חוצבים-נת' - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
3 ידיןגולדה - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
4 דרוק/יגאל ידין - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
5 האדמו'ר מלובאויטש/דרוק - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
6 האדמור מלובאויטש/לפיאן - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
7 חזון אי'ש/האדמור מלובאויטש - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
8 חזון אי'ש/מאיר חדש - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
9 זולטי/ חזון איש - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
10 זולטי - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
11 זולטי/ברים - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
12 דרוק - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
13 הרב דרוק ב - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
14 הרב דרוק א - ירושלים
0:25
איסוף והורדה
15 קהילת יעקב/ הרב דרוק - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
16 ברכת אברהם/ גולדקנוף - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
17 הרב חדש/ חזון איש - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
18 הרב חדש / אגרות משה - ירושלים
0:28
איסוף והורדה
19 אגרות משה / כהנמן - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
20 אגרות-משה - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
21 אגרות משה / חזו'א - ירושלים
0:30
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק