קו א67 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו א67 אגד - ירושלים
1 אגרות משה / חזו'א - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 אגרות משה / הרשלר - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 אגרות משה / כהנמן - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
4 הרב חדש/ בוקסבוים - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
5 הרב חדש/ חזון איש - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
6 ברכת אברהם/ גולדקנופף - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
7 קהילת יעקב/ ברכת אברהם - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
8 הרב דרוק א - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
9 הרב דרוק ב - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
10 הרב דרוק/ זולטי - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
11 זולטי/ הרב דרוק - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
12 זולטי - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
13 זולטי/ חזון איש - ירושלים
0:11
איסוף והורדה
14 חזון איש/ זולטי - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
15 חזון אי'ש/האדמו'ר מליובאויטש - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
16 מיליובאוויטש/חזון אי'ש - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
17 מילובאוויטש/לופיאן - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
18 האדמו'ר מליובאוויטש/רבי דרוק - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
19 יגאל ידין/דרוק - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
20 שדרות גולדה מאיר/ידין - נת' - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
21 גבעת שאול/ויצמן צפון - ירושלים
0:39
איסוף והורדה
22 גבעת שאול/כתב סופר - ירושלים
0:40
איסוף והורדה
23 נג'ארה/עזריאן - ירושלים
0:41
איסוף והורדה
24 נג'ארה/הראובני - ירושלים
0:42
איסוף והורדה
25 כנפי נשרים/ פרכשטיין - ירושלים
0:44
איסוף והורדה
26 בית הדפוס - ירושלים
0:46
איסוף והורדה
27 בית הדפוס - ירושלים
0:47
איסוף והורדה
28 בית הדפוס - ירושלים
0:49
איסוף והורדה
29 בית הדפוס - ירושלים
0:50
איסוף והורדה
30 בית הדפוס/רוברט בקי - ירושלים
0:50
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק