קו א35 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו א35 אגד - ירושלים
1 יפו/ ת. מרכזית - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 בנייני האומה - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
3 בניני האומה - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
4 בית.המשפט - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
5 קפלן/משרד ראש הממשלה - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
6 קפלן.משרד.האוצר - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
7 מול מוזיאון ישראל - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
8 שדרות המוזיאונים/מוזיאון המדע - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
9 גב.רם/רחבת המנהלה - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
10 מול חניון הלאום - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
11 משרד.התחבורה - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
12 ק.משה - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
13 ק.משה - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
14 פרכשטיין/ בית הדפוס - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
15 איש שלום/פרבשטיין - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
16 יפה נוף/הארזים - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
17 שד.הרצל/זיו - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
18 שדרות הרצל/חקלאי - ירושלים
0:25
איסוף והורדה
19 הפסגה / הרצל - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
20 הפסגה / ויסבורג - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
21 ישיבת נזר אהרון - ירושלים
0:28
איסוף והורדה
22 תורה ועבודה/בויאר - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
23 הנטקה - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
24 הנטקה - ירושלים
0:32
איסוף והורדה
25 הנטקה - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
26 הנטקה/טהון - ירושלים
0:34
איסוף והורדה
27 טהון/מפלצת - ירושלים
0:34
איסוף והורדה
28 טהון - ירושלים
0:35
איסוף והורדה
29 אורוגואי - ירושלים
0:36
איסוף והורדה
30 אורוגואי - ירושלים
0:36
איסוף והורדה
31 שטרן - ירושלים
0:37
איסוף והורדה
32 שטרן - ירושלים
0:38
איסוף והורדה
33 שטרן - ירושלים
0:38
איסוף והורדה
34 שטרן ג - ירושלים
0:39
איסוף והורדה
35 שטרן - ירושלים
0:40
איסוף והורדה
36 שטרן - ירושלים
0:41
איסוף והורדה
37 ק.יובל/שטרן - ירושלים
0:41
איסוף והורדה
38 גולומב מול דלק פז - ירושלים
0:42
איסוף והורדה
39 קוליץ/גולומב - ירושלים
0:43
איסוף והורדה
40 הדישון - ירושלים
0:44
איסוף והורדה
41 הדישון/מעלות אייל - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
42 הדישון/מעלות אייל - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
43 האייל/הנחש - ירושלים
0:46
איסוף והורדה
44 האייל ב - ירושלים
0:47
איסוף והורדה
45 האייל - ירושלים
0:47
איסוף והורדה
46 האייל/היען - ירושלים
0:49
איסוף והורדה
47 קניון מלחה/אגודת ספורט הפועל - ירושלים
0:50
איסוף והורדה
48 קניון מלחה/כ.ראשית - ירושלים
0:51
איסוף והורדה
49 רכבת מלחה - ירושלים
0:55
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק