קו 18 אגד - מעלה אדומים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 18 אגד - מעלה אדומים
1 דרך צמח השדה/העירית - מעלה אדומים
0:00
איסוף בלבד
2 העירית/האזוב - מעלה אדומים
0:01
איסוף והורדה
3 העירית/הצלף - מעלה אדומים
0:01
איסוף והורדה
4 העירית/הכרכום - מעלה אדומים
0:02
איסוף והורדה
5 העירית/הכרכום - מעלה אדומים
0:03
איסוף והורדה
6 דרך צמח השדה/הצוף - מעלה אדומים
0:03
איסוף והורדה
7 דרך צמח השדה/הרותם - מעלה אדומים
0:04
איסוף והורדה
8 דרך צמח השדה/הצפצפה - מעלה אדומים
0:04
איסוף והורדה
9 דרך צמח השדה/השיקמה - מעלה אדומים
0:05
איסוף והורדה
10 פרי מגדים/חוט השני - מעלה אדומים
0:07
איסוף והורדה
11 פרי מגדים/בת נדיב - מעלה אדומים
0:08
איסוף והורדה
12 פרי מגדים/עת הזמיר - מעלה אדומים
0:09
איסוף והורדה
13 פרי מגדים/בת נדיב - מעלה אדומים
0:09
איסוף והורדה
14 פרי מגדים/אגן הסהר - מעלה אדומים
0:10
איסוף והורדה
15 דרך הר הבית/פרי מגדים - מעלה אדומים
0:11
איסוף והורדה
16 מכללת מעלה אדומים - מעלה אדומים
0:12
איסוף והורדה
17 הספרייה/דרך מדבר יהודה - מעלה אדומים
0:13
איסוף והורדה
18 דרך מדבר יהודה/החליל - מעלה אדומים
0:15
איסוף והורדה
19 החליל/הקרן - מעלה אדומים
0:15
איסוף והורדה
20 הכינור/הצילצל - מעלה אדומים
0:17
איסוף והורדה
21 החצוצרה/הפעמון - מעלה אדומים
0:18
איסוף והורדה
22 הגיתית/הנבל - מעלה אדומים
0:19
איסוף והורדה
23 הגיתית - מעלה אדומים
0:20
איסוף והורדה
24 הגיתית/העוגב - מעלה אדומים
0:20
איסוף והורדה
25 דרך מדבר יהודה/הגיתית - מעלה אדומים
0:21
איסוף והורדה
26 דרך הגיא/דרך מדבר יהודה - מעלה אדומים
0:22
איסוף והורדה
27 פארק מרכזי - מעלה אדומים
0:23
איסוף והורדה
28 מסוף אגד/דרך קדם - מעלה אדומים
0:25
איסוף והורדה
29 תלמוד תורה/דרך קדם - מעלה אדומים
0:26
איסוף והורדה
30 דרך קדם/נופי הסלע - מעלה אדומים
0:27
איסוף והורדה
31 הניקרה/הרכס - מעלה אדומים
0:29
איסוף והורדה
32 הצור/האבן - מעלה אדומים
0:30
איסוף והורדה
33 הגזית/השחם - מעלה אדומים
0:31
איסוף והורדה
34 השחם/הגעש - מעלה אדומים
0:31
איסוף והורדה
35 השחם/השיש - מעלה אדומים
0:32
איסוף והורדה
36 השחם/נופי הסלע - מעלה אדומים
0:32
איסוף והורדה
37 הצור/נופי הסלע - מעלה אדומים
0:33
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק