קו 032 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 032 אגד - ירושלים
1 מרגלית/מסוף גילה - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 צביה ויצחק ליד החנויות - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 צביה ויצחק/החסידה - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
4 צביה ויצחק - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
5 צביה ויצחק לפני - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
6 יפה-רום - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
7 יפה רום - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
8 יפה רום - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
9 יפה רום - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
10 יפה רום - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
11 יפה רום - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
12 לשם ליד מר.מסחרי - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
13 אחלמה - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
14 האחות יהודית/ברקת - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
15 הגננת מול ביס - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
16 הגננת - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
17 רוזמרין/ אונטרמן - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
18 גילה/לבונה - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
19 בן אליעזר - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
20 בן אליעזר - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
21 א.בן אליעזר ביס - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
22 אפרסמון - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
23 אפרסמון/קציעה - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
24 אפרסמון - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
25 המור - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
26 שבתאי הנגבי - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
27 שבתאי הנגבי - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
28 שבתאי הנגבי/דב יוסף - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
29 דב יוסף/שבתאי הנגבי - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
30 דב יוסף/בית צפפה - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
31 דב יוסף/שכ.פת - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
32 פת/יהודה-הנשיא - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
33 הרצוג/פת - ירושלים
0:31
איסוף והורדה
34 הרצוג - ירושלים
0:32
איסוף והורדה
35 הרצוג - ירושלים
0:35
איסוף והורדה
36 שד.הזז/ביס פולה - ירושלים
0:38
איסוף והורדה
37 רופין גן.סאקר - ירושלים
0:40
איסוף והורדה
38 מוזיאון-ישראל - ירושלים
0:42
איסוף והורדה
39 קפלן/הכנסת - ירושלים
0:43
איסוף והורדה
40 משרדי הממשלה/זוסמן - ירושלים
0:44
איסוף והורדה
41 בית.המשפט - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
42 שדרות רבין/ שדרות הנשיא הש - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
43 מ.התחבורה - ירושלים
0:47
איסוף והורדה
44 דרך בלפור/הג'ויינט - ירושלים
0:48
איסוף והורדה
45 גב.רם-רחבת-המנהל - ירושלים
0:49
איסוף והורדה
46 מול חניון הלאום - ירושלים
0:51
איסוף והורדה
47 משרד.התחבורה - ירושלים
0:51
איסוף והורדה
48 ביטוח לאומי - ירושלים
0:52
איסוף והורדה
49 בנייני האומה - ירושלים
0:54
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק