קו 26 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 26 אגד - ירושלים
1 ק.יובל/שטרן - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 אבל פן/צבי לייבוביץ - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
3 קובובי/צייטלין - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
4 דסלר/שיר לשלמה - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
5 קדיש לוז/מסוף אגד - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
6 קדיש לוז - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
7 זילברג / ברנשטיין - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
8 זילברג/קרית נוער - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
9 פרנק - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
10 בית וגן-פרנקל - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
11 הפסגה / צבי לצדיק - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
12 הפסגה / תורה ועבודה - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
13 הפסגה-ברגמן - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
14 הפסגה/מלון חן - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
15 הרצל/הפסגה - ירושלים
0:22
הורדה בלבד
16 כיכר הולנד - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
17 זנגויל מול תחנת - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
18 מול ביס.הימלפרב - ירושלים
0:28
איסוף והורדה
19 הפסגה / המלבים - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
20 פרנק / ברויאר - ירושלים
0:32
איסוף והורדה
21 קרית נוער ירושלים - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
22 זילברג/קרית נוער - ירושלים
0:34
איסוף והורדה
23 זילברג / נובומיסקי - ירושלים
0:36
איסוף והורדה
24 קדיש לוז - ירושלים
0:37
איסוף והורדה
25 ר.שרת - ירושלים
0:38
איסוף והורדה
26 דסלר/שיר לשלמה - ירושלים
0:41
איסוף והורדה
27 קובובי/צייטלין - ירושלים
0:42
איסוף והורדה
28 אבל פן/צבי לייבוביץ - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
29 ק.יובל/שטרן - ירושלים
0:47
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק