קו 501 אגד - ממודיעין עילית לירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 501 אגד - ממודיעין עילית לירושלים
1 משך חוכמה ב - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
2 משך חוכמה א - מודיעין עילית
0:00
איסוף בלבד
3 משך חוכמה ג - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
4 כיכר משך חכמה - מודיעין עילית
0:01
איסוף בלבד
5 אבני נזר ו - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
6 אבני נזר ז - מודיעין עילית
0:02
איסוף בלבד
7 אבני נזר-י - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
8 אבני נזר ח - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
9 חפץ חיים/אבני נזר - מודיעין עילית
0:03
איסוף בלבד
10 חפץ חיים/אור החיים - מודיעין עילית
0:04
איסוף בלבד
11 אור החיים ב - מודיעין עילית
0:05
איסוף בלבד
12 אור החיים ג - מודיעין עילית
0:06
איסוף בלבד
13 מרכז קסם/אבני נזר - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
14 אבני נזר/חפץ חיים - מודיעין עילית
0:07
איסוף בלבד
15 חפץ חיים/קצות חושן - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
16 חפץ חיים ז - מודיעין עילית
0:08
איסוף בלבד
17 חפץ חיים/אור החיים - מודיעין עילית
0:09
איסוף בלבד
18 חפץ חיים/שדי חמד - מודיעין עילית
0:09
איסוף בלבד
19 חפץ חיים/נודע ביהודה - מודיעין עילית
0:10
איסוף בלבד
20 דרך קרית ספר/תחנת מעבר - מודיעין עילית
0:12
איסוף בלבד
21 צומת חשמונאים-דרום
0:14
איסוף והורדה
22 גבעת שאול/ויצמן צפון - ירושלים
0:41
הורדה בלבד
23 גבעת שאול/כתב סופר - ירושלים
0:41
הורדה בלבד
24 נג'ארה/עזריאן - ירושלים
0:41
הורדה בלבד
25 נג'ארה/הראובני - ירושלים
0:42
הורדה בלבד
26 כפר שאול/קצנלבוגן - ירושלים
0:47
הורדה בלבד
27 קצנלבוגן ב - ירושלים
0:48
הורדה בלבד
28 תלמוד תורה אורחות איש - ירושלים
0:48
הורדה בלבד
29 קצנבולגן-גן דוד - ירושלים
0:49
הורדה בלבד
30 קצנבולגן/הקבלן - ירושלים
0:50
הורדה בלבד
31 בית כנסת הגרביא - ירושלים
0:51
הורדה בלבד
32 הרב רפאל קצנלבוגן/הרב שאול - ירושלים
0:51
הורדה בלבד
33 שאולזון/משקלוב - ירושלים
0:51
הורדה בלבד
34 שאולזון/מרכז מסחרי - ירושלים
0:52
הורדה בלבד
35 שאולזון/משקלוב - ירושלים
0:53
הורדה בלבד
36 שאולזון/פרנס - ירושלים
0:53
הורדה בלבד
37 הרב יצחק חי טייב/אהרון ברנס - ירושלים
0:54
הורדה בלבד
38 הרב יצחק חי טייב/הרב שאול - ירושלים
0:54
הורדה בלבד
39 יצחק טייב/ברנד - ירושלים
0:55
הורדה בלבד
40 יצחק טייב/בויאן - ירושלים
0:56
הורדה בלבד
41 הרב נסים - ירושלים
0:58
הורדה בלבד
42 הרב נסים/ כנפי נשרים - ירושלים
0:58
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק