קו 184 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 184 אגד - ירושלים
1 תת רח.רשי - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 שדרות ג. מאיר/הר חוצבים-נת' - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
3 שדרות גולדה מאיר/יער רמות - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
4 טרומן אחרי גולדה - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
5 טרומן מול המדרגות - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
6 סילבר/הדף היומי - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
7 סילבר מול ביס.פיקר - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
8 שיבת ציון/ אבא הלל - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
9 רמות/ סולם יעקב דרום - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
10 רמות/ סולם יעקב צפון - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
11 הרואה/ר.פולין - ירושלים
0:20
איסוף והורדה
12 ולנשטיין - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
13 ולנשטיין/ נוף רמות - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
14 ולנשטיין/ קהילת אונגוואר - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
15 מינץ/הרב רובין - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
16 מינץ - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
17 מינץ/רובין - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
18 רקנטי/ המשורר אצ'ג - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
19 רקנטי/ אידלזון דרום - ירושלים
0:28
איסוף והורדה
20 רקנטי/ ישראל בן זאב - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
21 רקנטי/הרואה - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
22 רקנטי/זרחי - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
23 צונדק/נלסון גליק - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
24 צונדק - ירושלים
0:31
איסוף והורדה
25 צונדק - ירושלים
0:32
איסוף והורדה
26 רמות-צונדק - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
27 יגאל/אבן שמאול - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
28 רמות/יגאל - ירושלים
0:34
איסוף והורדה
29 יגאל אלון - ירושלים
0:35
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק