קו 784 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 784 אגד - ירושלים
1 תלמוד תורה אורחות איש - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 קצנלבוגן - ירושלים
0:00
איסוף והורדה
3 קצנבולגן/הקבלן - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
4 הרב רפאל קצנלבוגן/הרב שאול - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
5 שאולזון - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
6 הרב נסים - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
7 רוזנטל/הרב קצנלבוגן - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
8 כנפי נשרים/מסוף אגד - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
9 נגארה - ירושלים
0:11
איסוף והורדה
10 גבעת שאול/עמרם גאון - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
11 גבעת שאול-קוטלר - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
12 גבעת שאול-ויצמן דרום - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
13 רח.זקס/ככר - ירושלים
0:27
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק