קו 84 אגד - כרמיאל

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 84 אגד - כרמיאל
1 אנפה/שקנאי - כרמיאל
0:00
איסוף בלבד
2 אנפה/שקנאי - כרמיאל
0:00
איסוף והורדה
3 זמיר/סמטת טווס - כרמיאל
0:01
איסוף והורדה
4 זמיר/סמטת טווס - כרמיאל
0:01
איסוף והורדה
5 אנפה/סמטת טווס - כרמיאל
0:02
איסוף והורדה
6 אנפה - כרמיאל
0:02
איסוף והורדה
7 דרך השלום/אנפה - כרמיאל
0:03
איסוף והורדה
8 פארק מכוש/שחף - כרמיאל
0:05
איסוף והורדה
9 בז/שחף - כרמיאל
0:06
איסוף והורדה
10 בז/איה - כרמיאל
0:06
איסוף והורדה
11 גן ציבורי/בז - כרמיאל
0:07
איסוף והורדה
12 בז ב - כרמיאל
0:08
איסוף והורדה
13 בז/שחף - כרמיאל
0:08
איסוף והורדה
14 נשר/שחף - כרמיאל
0:09
איסוף והורדה
15 מצפור/נשר - כרמיאל
0:10
איסוף והורדה
16 נשר/פשוש - כרמיאל
0:10
איסוף והורדה
17 נשר/דוכיפת - כרמיאל
0:11
איסוף והורדה
18 דוכיפת/עגור - כרמיאל
0:12
איסוף והורדה
19 דוכיפת/חוחית - כרמיאל
0:13
איסוף והורדה
20 חוחית/אלה - כרמיאל
0:14
איסוף והורדה
21 שד. בית הכרם/אשכולות - כרמיאל
0:15
איסוף והורדה
22 שד. בית הכרם/סמדר - כרמיאל
0:16
איסוף והורדה
23 שד. בית הכרם/אשכולות - כרמיאל
0:16
איסוף והורדה
24 שגיא/קק'ל - כרמיאל
0:17
איסוף והורדה
25 בית ספר מגדים/הפסגה - כרמיאל
0:19
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק