קו 97 אגד - כרמיאל

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 97 אגד - כרמיאל
1 בית ספר מוריה/הגליל - כרמיאל
0:00
איסוף בלבד
2 בית ספר הורוביץ - כרמיאל
0:01
איסוף והורדה
3 מורד-הגיא/איריס - כרמיאל
0:02
איסוף והורדה
4 מורד הגיא/הפרחים - כרמיאל
0:02
איסוף והורדה
5 מורד הגיא/חבצלת - כרמיאל
0:03
איסוף והורדה
6 מורד הגיא/משעול הדולב - כרמיאל
0:05
איסוף והורדה
7 שחף/נשר - כרמיאל
0:08
איסוף והורדה
8 בז/שחף - כרמיאל
0:09
איסוף והורדה
9 בז/איה - כרמיאל
0:09
איסוף והורדה
10 גן ציבורי/בז - כרמיאל
0:10
איסוף והורדה
11 בז ב - כרמיאל
0:10
איסוף והורדה
12 בז/שחף - כרמיאל
0:11
איסוף והורדה
13 נשר/שחף - כרמיאל
0:11
איסוף והורדה
14 מצפור/נשר - כרמיאל
0:12
איסוף והורדה
15 דוכיפת/חוחית - כרמיאל
0:15
איסוף והורדה
16 חוחית/אלה - כרמיאל
0:16
הורדה בלבד
17 אנפה/שקנאי - כרמיאל
0:19
הורדה בלבד
18 זמיר/סמטת טווס - כרמיאל
0:19
הורדה בלבד
19 זמיר/סמטת טווס - כרמיאל
0:20
הורדה בלבד
20 אנפה/סמטת טווס - כרמיאל
0:20
הורדה בלבד
21 אנפה - כרמיאל
0:20
איסוף והורדה
22 דרך השלום/אנפה - כרמיאל
0:21
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק