קו 835 אגד - כרמיאל

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 835 אגד - כרמיאל
1 מרכז מסחרי - כרמיאל
0:00
איסוף בלבד
2 מעלה כמון/החרושת - כרמיאל
0:01
איסוף והורדה
3 החרושת/העסקים - כרמיאל
0:02
איסוף והורדה
4 החרושת/היוצרים - כרמיאל
0:03
איסוף והורדה
5 החרושת/החרמש - כרמיאל
0:04
איסוף והורדה
6 החרושת/העמק - כרמיאל
0:05
איסוף והורדה
7 תחנה מרכזית כרמיאל - כרמיאל
0:06
איסוף והורדה
8 קרן היסוד/שד. נשיאי ישראל - כרמיאל
0:09
איסוף והורדה
9 שדרות נשיאי ישראל/הדקל - כרמיאל
0:10
איסוף והורדה
10 שד. נשיאי ישראל/צה'ל - כרמיאל
0:11
איסוף והורדה
11 נשיאי ישראל/יודפת - כרמיאל
0:12
איסוף והורדה
12 נשיאי ישראל/בירנית - כרמיאל
0:13
איסוף והורדה
13 קניון/שדרות נשיאי ישראל - כרמיאל
0:13
איסוף והורדה
14 נשיאי ישראל/יקב - כרמיאל
0:14
איסוף והורדה
15 שדרות נשיאי ישראל/ככר השלום - כרמיאל
0:15
איסוף והורדה
16 דרך השלום/שד. נשיאי ישראל - כרמיאל
0:16
איסוף והורדה
17 שדרות נשיאי ישראל/אסיף - כרמיאל
0:17
איסוף והורדה
18 עומר/שביל תשרי - עומר
0:18
איסוף והורדה
19 אביב/עומר - כרמיאל
0:19
איסוף והורדה
20 אביב 6 - כרמיאל
0:19
איסוף והורדה
21 אביב/ביכורים - כרמיאל
0:20
איסוף והורדה
22 קציר/שביל הזורעים - כרמיאל
0:20
איסוף והורדה
23 קציר/שביל אלול - כרמיאל
0:21
איסוף והורדה
24 שביל אלול/שביל תמוז - כרמיאל
0:22
איסוף והורדה
25 ביכורים/שביל אלול - כרמיאל
0:22
איסוף והורדה
26 ביכורים/שביל ניסן - כרמיאל
0:22
איסוף והורדה
27 בציר/שביל ניצן - כרמיאל
0:23
איסוף והורדה
28 אסיף/בציר - כרמיאל
0:24
איסוף והורדה
29 שד. נשיאי ישראל/אסיף - כרמיאל
0:24
איסוף והורדה
30 דרך השלום/הפלמ'ח - כרמיאל
0:26
איסוף והורדה
31 דרך השלום/נתיב הל'ה - כרמיאל
0:27
איסוף והורדה
32 תיבות דואר/השלום - כרמיאל
0:29
איסוף והורדה
33 ההגנה/מבצע עובדה - כרמיאל
0:30
איסוף והורדה
34 מבצע בן עמי/ההגנה - כרמיאל
0:31
איסוף והורדה
35 הפלמ'ח/חטיבת גבעתי - כרמיאל
0:32
איסוף והורדה
36 ההגנה/דרך השלום - כרמיאל
0:32
איסוף והורדה
37 שחף/נשר - כרמיאל
0:34
איסוף והורדה
38 בז/שחף - כרמיאל
0:34
איסוף והורדה
39 בז/איה - כרמיאל
0:35
איסוף והורדה
40 גן ציבורי/בז - כרמיאל
0:36
איסוף והורדה
41 בז ב - כרמיאל
0:36
איסוף והורדה
42 בז/שחף - כרמיאל
0:37
איסוף והורדה
43 פארק מכוש/שחף - כרמיאל
0:37
איסוף והורדה
44 דוכיפת/עגור - כרמיאל
0:38
איסוף והורדה
45 דוכיפת/חוחית - כרמיאל
0:39
איסוף והורדה
46 חוחית/אלה - כרמיאל
0:39
איסוף והורדה
47 שדרות נשיאי ישראל/דרך השלום - כרמיאל
0:40
איסוף והורדה
48 שד. נשיאי ישראל/יקב - כרמיאל
0:41
איסוף והורדה
49 שדרות נשיאי ישראל/מורד הגיא - כרמיאל
0:42
איסוף והורדה
50 קניון/שדרות נשיאי ישראל - כרמיאל
0:43
איסוף והורדה
51 נשיאי ישראל/חבצלת - כרמיאל
0:44
איסוף והורדה
52 נשיאי ישראל/איריס - כרמיאל
0:45
איסוף והורדה
53 קופת חולים/שדרות נשיאי ישראל - כרמיאל
0:46
איסוף והורדה
54 ספריה עירונית - כרמיאל
0:46
איסוף והורדה
55 'הגליל א - כרמיאל
0:48
איסוף והורדה
56 הגליל/צה'ל - כרמיאל
0:48
איסוף והורדה
57 העמק/צה'ל - כרמיאל
0:48
איסוף והורדה
58 תחנה מרכזית כרמיאל - כרמיאל
0:50
איסוף והורדה
59 החרושת/העמק - כרמיאל
0:52
איסוף והורדה
60 החרושת/המלאכה - כרמיאל
0:53
איסוף והורדה
61 החרושת/היוצרים - כרמיאל
0:54
איסוף והורדה
62 החרושת/העסקים - כרמיאל
0:55
איסוף והורדה
63 מעלה כמון/החרושת - כרמיאל
0:56
איסוף והורדה
64 ביג כרמיאל/מרכז מסחרי - כרמיאל
0:57
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק