קו א12 אגד - מעלה אדומים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו א12 אגד - מעלה אדומים
1 הגיתית/הענבל - מעלה אדומים
0:00
איסוף בלבד
2 הגיתית/מצפה נבו - מעלה אדומים
0:00
איסוף והורדה
3 כיכר מצפה נבו - מעלה אדומים
0:01
איסוף והורדה
4 ישיבת הסדר ברכת משה - מעלה אדומים
0:01
איסוף והורדה
5 מצפה נבו/הגילגל - מעלה אדומים
0:02
איסוף והורדה
6 מצפה נבו ב - מעלה אדומים
0:03
איסוף והורדה
7 מצפה נבו ג - מעלה אדומים
0:03
איסוף והורדה
8 מצפה נבו ד - מעלה אדומים
0:04
איסוף והורדה
9 הגיתית - מעלה אדומים
0:06
איסוף והורדה
10 הגיתית/העוגב - מעלה אדומים
0:06
איסוף והורדה
11 דרך מדבר יהודה/החליל - מעלה אדומים
0:07
איסוף והורדה
12 חטיבת הביניים דקל וילנאי - מעלה אדומים
0:07
איסוף והורדה
13 מתנ'ס - מעלה אדומים
0:08
איסוף והורדה
14 קניון אדומים - מעלה אדומים
0:09
איסוף והורדה
15 עירייה - מעלה אדומים
0:10
איסוף והורדה
16 דרך הר הבית/דרך צמח השדה - מעלה אדומים
0:10
איסוף והורדה
17 פרי מגדים/חוט השני - מעלה אדומים
0:11
איסוף והורדה
18 פרי מגדים/בת נדיב - מעלה אדומים
0:12
איסוף והורדה
19 פרי מגדים/עת הזמיר - מעלה אדומים
0:12
איסוף והורדה
20 פרי מגדים/בת נדיב - מעלה אדומים
0:13
איסוף והורדה
21 פרי מגדים/אגן הסהר - מעלה אדומים
0:13
איסוף והורדה
22 דרך הר הבית/פרי מגדים - מעלה אדומים
0:13
איסוף והורדה
23 מכללת מעלה אדומים - מעלה אדומים
0:14
איסוף והורדה
24 דרך צמח השדה/השיקמה - מעלה אדומים
0:14
איסוף והורדה
25 דרך צמח השדה/האשל - מעלה אדומים
0:15
איסוף והורדה
26 דרך צמח השדה/הצפצפה - מעלה אדומים
0:16
איסוף והורדה
27 דרך צמח השדה/הרותם - מעלה אדומים
0:16
איסוף והורדה
28 דרך צמח השדה/העירית - מעלה אדומים
0:17
איסוף והורדה
29 דרך צמח השדה/העירית - מעלה אדומים
0:17
איסוף והורדה
30 העירית/האזוב - מעלה אדומים
0:18
איסוף והורדה
31 העירית/הצלף - מעלה אדומים
0:18
איסוף והורדה
32 העירית/הכרכום - מעלה אדומים
0:18
איסוף והורדה
33 העירית/הכרכום - מעלה אדומים
0:19
איסוף והורדה
34 דרך צמח השדה/הרותם - מעלה אדומים
0:20
איסוף והורדה
35 דרך צמח השדה/הצפצפה - מעלה אדומים
0:20
איסוף והורדה
36 דרך צמח השדה/השיקמה - מעלה אדומים
0:21
איסוף והורדה
37 קניון אדומים - מעלה אדומים
0:22
איסוף והורדה
38 ספריית בני ציון - מעלה אדומים
0:22
איסוף והורדה
39 אשכול פיס לאומנויות ומדע - מעלה אדומים
0:23
איסוף והורדה
40 דרך מדבר יהודה/השופר - מעלה אדומים
0:24
איסוף והורדה
41 דרך מדבר יהודה/החליל - מעלה אדומים
0:25
איסוף והורדה
42 החליל/הקרן - מעלה אדומים
0:25
איסוף והורדה
43 הכינור/הצילצל - מעלה אדומים
0:26
איסוף והורדה
44 הגיתית - מעלה אדומים
0:27
איסוף והורדה
45 הגיתית/העוגב - מעלה אדומים
0:28
איסוף והורדה
46 דרך מדבר יהודה/הגיתית - מעלה אדומים
0:28
איסוף והורדה
47 דרך הגיא/דרך מדבר יהודה - מעלה אדומים
0:28
איסוף והורדה
48 פארק מרכזי - מעלה אדומים
0:29
איסוף והורדה
49 מסוף אגד/דרך קדם - מעלה אדומים
0:30
איסוף והורדה
50 תלמוד תורה/דרך קדם - מעלה אדומים
0:31
איסוף והורדה
51 דרך קדם/נופי הסלע - מעלה אדומים
0:31
איסוף והורדה
52 הניקרה/הרכס - מעלה אדומים
0:32
איסוף והורדה
53 הצור/האבן - מעלה אדומים
0:33
איסוף והורדה
54 השחם/הגעש - מעלה אדומים
0:34
איסוף והורדה
55 השחם/השיש - מעלה אדומים
0:34
איסוף והורדה
56 הרכס/נופי סלע - מעלה אדומים
0:37
איסוף והורדה
57 הרכס/השיש - מעלה אדומים
0:38
איסוף והורדה
58 הגיר/החלמיש - מעלה אדומים
0:39
הורדה בלבד
59 דרך קדם/נופי הסלע - מעלה אדומים
0:40
איסוף והורדה
60 תלמוד תורה/דרך קדם - מעלה אדומים
0:41
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק