קו א19 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו א19 אגד - ירושלים
1 ביח.הדסה - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 ביח.הדסה יציאה - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 צומת אורה - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
4 כ.השבדי - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
5 סאלד/מנתס פיליפ - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
6 טהון/מפלצת - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
7 טהון - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
8 גולומב - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
9 גולומב מול דלק פז - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
10 גולומב - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
11 גולומב - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
12 גולומב/סן מרטין - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
13 הרצוג/פת - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
14 הרצוג - ירושלים
0:25
איסוף והורדה
15 הרצוג - ירושלים
0:29
איסוף והורדה
16 הרצוג - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
17 עזה - ירושלים
0:34
איסוף והורדה
18 רחביה/עזה - ירושלים
0:36
איסוף והורדה
19 עזה - ירושלים
0:37
איסוף והורדה
20 המלך ג'ורג'/הקרן הקיימת לישראל - ירושלים
0:39
איסוף והורדה
21 המלך גורג - ירושלים
0:41
איסוף והורדה
22 המלך-גורג - ירושלים
0:42
איסוף והורדה
23 הנביאים - ירושלים
0:45
איסוף והורדה
24 הנביאים/הלני המלכה - ירושלים
0:47
איסוף והורדה
25 חיל ההנדסה/הנביאים - ירושלים
0:49
איסוף והורדה
26 חיל ההנדסה/שבטי ישראל - ירושלים
0:50
איסוף והורדה
27 חיים ברלב/פאסן - ירושלים
0:51
איסוף והורדה
28 מטה-ארצי/קלרמון גאנו - ירושלים
0:57
איסוף והורדה
29 קןפת חולים כללית שייח גראח - ירושלים
0:58
איסוף והורדה
30 אהרון קציר/שד. האוניברסיטה העברית - ירושלים
0:59
איסוף והורדה
31 אהרון קציר/שד. האוניברסיטה העברית - ירושלים
1:00
איסוף והורדה
32 שדרות צ'רצ'יל/אהרון קציר - ירושלים
1:01
איסוף והורדה
33 ביח.הדסה הר הצופים - ירושלים
1:02
איסוף והורדה
34 צ'רצ'יל/מרטין בובר - ירושלים
1:03
איסוף והורדה
35 הר-הצופים/מנהרה - ירושלים
1:05
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק