קו א19 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו א19 אגד - ירושלים
1 הרצוג/פת - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 הרצוג - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 הרצוג - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
4 הרצוג - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
5 עזה - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
6 רחביה/עזה - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
7 עזה - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
8 המלך ג'ורג'/הקרן הקיימת לישראל - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
9 המלך גורג - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
10 המלך-גורג - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
11 הנביאים - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
12 הנביאים/הלני המלכה - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
13 חיל ההנדסה/הנביאים - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
14 חיל ההנדסה/שבטי ישראל - ירושלים
0:26
איסוף והורדה
15 חיים ברלב/פאסן - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
16 מטה-ארצי/קלרמון גאנו - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
17 קןפת חולים כללית שייח גראח - ירושלים
0:33
איסוף והורדה
18 אהרון קציר/שד. האוניברסיטה העברית - ירושלים
0:34
איסוף והורדה
19 אהרון קציר/שד. האוניברסיטה העברית - ירושלים
0:35
איסוף והורדה
20 שדרות צ'רצ'יל/אהרון קציר - ירושלים
0:37
איסוף והורדה
21 ביח.הדסה הר הצופים - ירושלים
0:38
איסוף והורדה
22 צ'רצ'יל/מרטין בובר - ירושלים
0:39
איסוף והורדה
23 הר-הצופים/מנהרה - ירושלים
0:41
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק