קו א19 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו א19 אגד - ירושלים
1 הר-הצופים/מנהרה - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 שד. צ'ירצ'יל/האוניברסיטה העברית - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
3 בי''ח הדסה/שד. צ'רצ'יל - ירושלים
0:03
איסוף והורדה
4 קציר/פ.רג'נסי - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
5 הייאט/שד.האוניברסיטה - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
6 כביש 1/המטה הארצי - ירושלים
0:11
איסוף והורדה
7 כביש 1/שמעון הצדיק - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
8 כביש 1/פ.רח.זקס - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
9 כביש 1/ש.ישראל - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
10 כביש 1/הנביאים - ירושלים
0:19
איסוף והורדה
11 הצנחנים/הע'ח - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
12 שבטי-ישראל - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
13 שבטי-ישראל - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
14 הנביאים - ירושלים
0:25
איסוף והורדה
15 הנביאים - ירושלים
0:27
איסוף והורדה
16 כי'ח/אגריפס - ירושלים
0:30
איסוף והורדה
17 בית מזי'א/עליאש - ירושלים
0:32
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק