קו 31 אגד - ירושלים

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 31 אגד - ירושלים
1 המרגלית/המחנכת - ירושלים
0:00
איסוף בלבד
2 תירוש - ירושלים
0:01
איסוף והורדה
3 המרגלית/המרווה - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
4 המרגלית - ירושלים
0:02
איסוף והורדה
5 מרגלית - ירושלים
0:04
איסוף והורדה
6 המרגלית - ירושלים
0:05
איסוף והורדה
7 לשם - ירושלים
0:06
איסוף והורדה
8 הגננת - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
9 הגננת מול ביס - ירושלים
0:07
איסוף והורדה
10 הגננת - ירושלים
0:08
איסוף והורדה
11 רוזמרין/ אונטרמן - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
12 גילה/לבונה - ירושלים
0:09
איסוף והורדה
13 בן אליעזר - ירושלים
0:10
איסוף והורדה
14 בן אליעזר - ירושלים
0:11
איסוף והורדה
15 א.בן אליעזר ביס - ירושלים
0:12
איסוף והורדה
16 אפרסמון - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
17 אפרסמון/קציעה - ירושלים
0:13
איסוף והורדה
18 אפרסמון - ירושלים
0:14
איסוף והורדה
19 המור - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
20 שבתאי הנגבי - ירושלים
0:15
איסוף והורדה
21 שבתאי הנגבי - ירושלים
0:16
איסוף והורדה
22 שבתאי הנגבי/דב יוסף - ירושלים
0:17
איסוף והורדה
23 דב יוסף/שבתאי הנגבי - ירושלים
0:18
איסוף והורדה
24 דב יוסף/בית צפפה - ירושלים
0:21
איסוף והורדה
25 דב יוסף/שכ.פת - ירושלים
0:22
איסוף והורדה
26 פת/יהודה-הנשיא - ירושלים
0:23
איסוף והורדה
27 צ.פת/הרצוג - ירושלים
0:24
איסוף והורדה
28 גולומב/סן מרטין - ירושלים
0:25
איסוף והורדה
29 מ.הממשלה/ב.משפט - ירושלים
0:36
איסוף והורדה
30 חניון הלאום - ירושלים
0:37
איסוף והורדה
31 בניני האומה/שדרות הנשיא השישי - ירושלים
0:38
איסוף והורדה
32 יפו/מוריה - ירושלים
0:40
הורדה בלבד
33 יפו/ ת. מרכזית - ירושלים
0:40
איסוף והורדה
34 ליפטא - ירושלים
0:42
איסוף והורדה
35 שדרות גולדה מאיר/יער רמות - ירושלים
0:51
איסוף והורדה
36 יגאל אלון - ירושלים
0:53
איסוף והורדה
37 יגאל אלון/דרך החורש - ירושלים
0:53
איסוף והורדה
38 יגאל אלון - ירושלים
0:54
איסוף והורדה
39 צונדק - ירושלים
0:55
איסוף והורדה
40 צונדק - ירושלים
0:56
איסוף והורדה
41 צונדק - ירושלים
0:57
איסוף והורדה
42 צונדק/אסירי ציון - ירושלים
0:58
איסוף והורדה
43 צונדק - ירושלים
0:58
איסוף והורדה
44 רקנטי/זרחי - ירושלים
0:59
איסוף והורדה
45 הקונגרס/ רקנטי - ירושלים
1:00
איסוף והורדה
46 שיבת ציון/מרכזיה - ירושלים
1:02
איסוף והורדה
47 שיבת ציון/ מורגנטאו - ירושלים
1:03
איסוף והורדה
48 סילבר/שיבת ציון - ירושלים
1:04
איסוף והורדה
49 סילבר/שכטמן - ירושלים
1:04
איסוף והורדה
50 סילבר/מורגנטאו - ירושלים
1:05
איסוף והורדה
51 טרומן/סילבר - ירושלים
1:06
איסוף והורדה
52 טרומן/ביס ב.יעקב - ירושלים
1:07
איסוף והורדה
53 רמות/ סולם יעקב דרום - ירושלים
1:08
איסוף והורדה
54 רמות/ סולם יעקב צפון - ירושלים
1:10
איסוף והורדה
55 הרואה/ר.פולין - ירושלים
1:12
איסוף והורדה
56 ולנשטיין - ירושלים
1:12
איסוף והורדה
57 ולנשטיין/ נוף רמות - ירושלים
1:13
איסוף והורדה
58 ולנשטיין/ קהילת אונגוואר - ירושלים
1:13
איסוף והורדה
59 רח.מירסקי - ירושלים
1:14
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק