קו 21 אוטובוסים מאוחדים נצרת - נצרת

זמן הגעה
סוג התחנה
5 www.magihim.co.il קו 21 אוטובוסים מאוחדים נצרת - נצרת
1 כרם א סאחב/7059 - נצרת
0:00
איסוף בלבד
2 כרם א סאחב/7049 - נצרת
0:00
איסוף והורדה
3 כרם א סאחב/5043 - נצרת
0:01
איסוף והורדה
4 אל כורום/5026 - נצרת
0:02
איסוף והורדה
5 בית חולים אנגלי - נצרת
0:03
איסוף והורדה
6 אל ואדי אל ג'וואני/6140 - נצרת
0:04
איסוף והורדה
7 בית קברות עליון - נצרת
0:04
איסוף והורדה
8 בית חולים אנגלי - נצרת
0:05
איסוף והורדה
9 בי'ס אבן חלדון - נצרת
0:05
איסוף והורדה
10 פאולוס השישי/6153 - נצרת
0:06
איסוף והורדה
11 פאולוס השישי/תופיק זיאד - נצרת
0:07
איסוף והורדה
12 פאולוס השישי/4066 - נצרת
0:07
איסוף והורדה
13 פאולוס השישי/4089 - נצרת
0:07
איסוף והורדה
14 פאולוס השישי/4021 - נצרת
0:08
איסוף והורדה
15 בית הידידות - נצרת
0:09
איסוף והורדה
16 הגליל/6026 - נצרת
0:10
איסוף והורדה
17 הגליל/4000 - נצרת
0:10
איסוף והורדה
18 בי''ס סנט ג'וזף - נצרת
0:11
איסוף והורדה
19 הגליל/6003 - נצרת
0:12
איסוף והורדה
20 הגליל/אניס כרדוש - נצרת
0:13
איסוף והורדה
21 משטרה פיקוד צפון - נצרת
0:14
איסוף והורדה
22 רואוס אל ג'יבאל/7031 - נצרת
0:15
איסוף והורדה
23 מסגד אלנבי סעין - נצרת
0:16
איסוף והורדה
24 בי'ס סיליזיאן - נצרת
0:17
איסוף והורדה
25 כרם א סאחב/5043 - נצרת
0:18
איסוף והורדה
26 כרם א סאחב/7050 - נצרת
0:18
איסוף והורדה
27 כרם א סאחב/7049 - נצרת
0:19
איסוף והורדה
28 כרם א סאחב/7059 - נצרת
0:20
איסוף והורדה
29 7059/7061 - נצרת
0:20
איסוף והורדה
30 7063/7061 - נצרת
0:20
איסוף והורדה
31 7001/7061 - נצרת
0:21
איסוף והורדה
32 7061/7074 - נצרת
0:22
הורדה בלבד

לוחות זמנים

יום:
שעת יציאה:

מפה

פרסומתמצאו אותנו בפייסבוק